huggies-slovenia/pravila-christmas-baby

Pravila nagradnega natečaja „Huggies Christmas baby“

1. Člen: ORGANIZATOR
Nagradni natečaj ”Huggies Christmas baby” (v nadaljevanju: Natečaj) prireja in organizira marketinška agencija Xantie d.o.o., Zinke Kunc 3B, 10000 Zagreb. OIB: 89537643260 (v nadaljevanju: Organizator).

2. Člen: TRAJANJE, NAMEN IN MESTA ZA IZVAJANJE NAGRADNEGA NATEČAJA
Namen Natečaja je promocija Huggies® plenic na uradnih Instagram straneh @huggies.croatia in @huggies.slovenia.

Natečaj traja od 16.12.2020. ob 12:00h do 17.12.2020 ob 12:00h, ter se nanaša na področje Republike Slovenije.
Oseba, ki se prijavi za sodelovanje v Natečaju, se v daljnjem tekstu imenuje Udeleženec. Natečaj ni na nikakršen način povezan, sponzoriran ali promoviran s strani katerega koli družabnega omrežja, ki se spominjajo v teh pravilih.

3. Člen: PODROČJE PROMOCIJE
Vse informacije o Natečaju bodo dostopne na družabnih omrežjih blagovne znamke Huggies® (v nadaljevanju: Stranka):
• Huggies Croatia (Facebook in Instagram)
• Huggies Slovenia (Facebook in Instagram)

4. Člen: PRAVICA DO UDELEŽBE
Pravico do udeležbe v Natečaju imajo vse polnoletne (18 let) fizične osebe s prebivališčem v Republiki Sloveniji, na dan začetka tega Natečaja, razen zaposlenih pri Organizatorju, podjetja Xantie d.o.o., Zinke Kunc 3B, 10000 Zagreb, OIB: 89537643260, kot tudi njihovi ožji člani družine (starši, zakonci, otroci, sestre in bratje) – prav tako niti katera druga oseba, ki je sodelovala v pripravi tega Natečaja.

5. Člen: KAKO SODELOVATI V NATEČAJU
Da bi udeleženec/udeleženka lahko sodeloval/sodelovala, je potrebno na družabnem omrežju Instagram v sklopu Instagram story, objaviti fotografijo malčka, ter na fotografijo dodati GIF z božično tematiko po lastnem izboru udeleženca/udeleženke. Na Instagram storyju je potrebno označiti @huggies.slovenia, ter namestiti Instagram profil na ”Javno”. Organizator nima dostopa do Instagram profila uporabnika, niti bo uporabljal in imel dostop do podatkov na tej mreži. Razen tistih, ki so javno dosegljivi. V primeru uporabe lažnih ali dvojnih profilov, ali pa v primeru upravičenega suma za obstajanje navedenega, se bo Udeleženec sankcioniral in izločil iz Natečaja.
Organizator ne more vedeti kateri osebni podatki bodo preneseni družabnim omrežjem, niti na kateri način in v kakšnem obsegu bodo ti podatki uporabljeni s strani istih ali s strani tretjih oseb. Udeležencu se priporoča, da se seznani s Pravilnikom zaščite podatkov na omenjenih družabnih omrežjih.

6. Člen: IZBOR DOBITNIKOV
Tri (3) dobitnike Natečaja bo izbrala strokovna žirija, katere člani so zaposleni v Huggies, na temelju kreativnosti. Dobitniki Natečaja bodo objavljeni 21.12.2020. ob 12.uri na Huggies® Instagram profilu https://www.instagram.com/huggies.slovenia/?hl=en. Imena dobitnikov bodo objavljena v skladu 12. Člena iz tega Pravilnika.
V primeru, da se Dobitnik ne javi v roku od 48 ur, ima Organizator pravico razglasiti novega Dobitnika tega Natečaja, na temelju naslednjega najbolj ustvarjalnega odgovora, ki je skupna odločitev strokovne žirije.

7.Člen: NAGRADNI FOND, KATEREGA DOLOČA ORGANIZATOR

Nagradni fond vsebuje:
3 Huggies® paketov plenic.

Nagrada Količina
Huggies® paket plenic      3

 

8. Člen: PREVZEM NAGRADE
Po končanem Natečaju bodo dobitniki obveščeni o svoji nagradi na Instagramu Stranke, oziroma v objavi, katera se nanaša na Natečaj v katerem so Udeleženci sodelovali. Udeleženci bodo obveščeni tako, da bodo kontaktirani z direktnim sporočilom v inbox. Za prevzem nagrade je Dobitnik obvezen Organizatorju dostaviti svoje osebne podatke preko zasebnega sporočila na Instagramu (ime, priimek, naslov, mobilna številka ter teža otroka).
9. Člen: UDELEŽENCI V NATEČAJU
Udeleženci, ki sodelujejo v Natečaju, ne morejo zahtevati nagrado v večjih količinah ali katero drugo nagrado, ampak samo tisto, ki je navedena v teh Pravilih s strani Organizatorja. S sodelovanjem v tem Natečaju, Udeleženci sprejemajo navedena Pravila. Udeleženci nagrado ne morejo zamenjati za denar ali nagrado prenesti na neko drugo osebo.
Organizator bo pregledal vse prejete odgovore, ter si pridržuje pravico, da lahko v katerem koli trenutku diskvalificira prijavljene Udeležence, če:
• Udeleženec prekrši Pravila;
• Udeleženec ne odgovori na sporočilo Organizatorja v roku 24 ur ali če dostavi netočne osebne podatke, ali če iz kakšnega drugega razloga ni mogoče vzpostaviti kontakt z Udeležencem;
• Udeleženec se ne drži teme Natečaja;
• je vsebina, ki jo prijavi žaljive, vulgarne ali neprimerne vsebine, se spominjajo javne osebe ali pa, če je tekst vsebine, ki ni v skladu z zakonom.

10. Člen: NAPAKE IN NEPRAVILNE PRIJAVE
Napačne in nepopolne prijave so neveljavne, ter nimajo pravice do katere koli nagrade. Več Udeležencev z istim naslovom, smatra se kod eden (1) Dobitnik. Če Udeleženec Natečaja vnese kakršno koli neprimerno ali žaljivo vsebino, bo izločen,ter se njegova prijava ne bo smatrala kot redna prijava na Natečaj.

11. Člen: PUBLICITETA
S sodelovanjem v tem Natečaju, se Udeleženci strinjajo, da Organizator njihovo vsebino lahko objavlja in uporablja brez nadomestila v tiskani, zvočni, slikovni ali video obliki v marketinške namene in to izključno vsebinsko, časovno in teritorialno omejeno v vseh medijih.
Ta Natečaj ni na noben način povezan z družabnimi omrežji – Instagramom ali Facebookom. Isti ga ne promovirajo niti ga sponzorirajo. Udeleženci dajejo Organizatorju svoje osebne podatke izključno za potrebe popone funkcionalnosti tega Natečaja, ampak ne na družabnih omrežjih. Instagram in Facebook so javni prostor,ter se vsaka objava kakršne koli vsebine (tudi fotografije) lahko predstavlja vdor v privatnost, tako samih Udeležencev Natečaja, kot tudi tretjih oseb.
Smatra se, da so Udeleženci vsebino povezano s tem Natečajem objavili prostovoljno, ter tako Organizator ne prevzema odgovornost za njihovo vsebino, prav tako ne za zlorabo uporabe takšne vsebine s strani tretjih oseb.
Organizator bo prav tako smatral, vkolikor bodo Udeleženci objavili kakršno koli vsebino povezano s tem Natečajem (vključene so fotografije, teksti, komentarji, osebni podatki ipd.), da ima vso pravico do objave takšne vsebine.

12. Člen: VRSTE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV
S sodelovanjem v tem Natečaju se Udeleženci strinjajo da Organizator zbira, obdeluje in objavlja njihove osebne podatke, katere so Udeleženci sami dostavili v tem Natečaju (ime, priimek, naslov, številka mobitela in teža otroka) ter iste uporablja izključno za potrebe tega Natečaja.
Nagrada Huggies® paket plenic bo dobitnikom vročena s pošiljanjem na naslov stanovanja Udeleženca. Vse osebne podatke, ki se zbirajo za potrebe tega Natečaja, bo Organizator hranil mesec dni, od dneva, ko bo Natečaj končan.
Udeleženec lahko v vsakem trenutku prepove svoj pristanek v smislu zbiranja in obravnave osebnih podatkov, ter se strinja, da mu takšna prepoved lahko onemogoči sodelovanje v Natečaju.

Organizator bo navedene osebne podatke v stavku 1. tega člena lahko uporabljal zgolj za:
• Objavo Dobitnika,
• Kontaktiranje Dobitnika glede dogovora okoli dostave nagrade,
• Dostavljanje nagrade Dobitniku,
• Vodenje evidence o sodelovanju v Natečajih.

13. Člen: PRAVICE UDELEŽENCEV GLEDE OSEBNIH PODATKOV
S pošiljanjem direktnega sporočila na hello@xantie.digital imajo Udeleženci tega Natečaja pravico glede osebnih podatkov, ki se obdelujejo na temelju tega Natečaja:
• Zahtevati pristop do osebnih podatkov, katere je Organizator shranil,
• Zahtevati pristop do informacij o tem, v kakšen namen se osebni podatki katere je Organizator shranil, uporabljajo,
• Zahtevati popravek ali dopolnitev osebnih podatkov, katere je Organizator shranil,
• Zahtevati brisanje osebnih podatkov, katere je Organizator shranil,
• Zahtevati prenehanje obdelovanja osebnih podatkov, vkolikor obstaja utemljen sum, da se njegovi podatki ne obdelujejo na definiran način,
• Vložiti prigovor na podatke katere je Organizator zbral in jih obdeluje.
14. Člen: OBJAVLJANJE OSEBNIH PODATKOV
Organizator lahko deli osebne podatke Udeleženca s tretjo stranjo, katera nudi uslugo priprave in izvedbe Natečaja, a s katero Organizator sodeluje, ter s tretjo stranjo, katera v imenu Organizatorja in za njegov račun, izvaja vse aktivnosti, ki so povezane z organizacijo dostave Nagrade.
Organizator je pooblaščen za odkrivanje osebnih podatkov Udeleženca tudi takrat, kadar je to nujno zaradi skladnosti njegovih zakonskih obveznosti.

15. Člen: DOPOLNITEV IN POPRAVLJANJE OSEBNIH PODATKOV
Udeleženec je pooblaščen za spreminjanje katerega koli osebnega podatka, s pošiljanjem emaila na hello@xantie.digital, v katerem ima Udeleženec dolžnost navesti ime in priimek, naslov in svoj email naslov, ter katere informacije želi dopolniti.

16. Člen: ZAŠČITA PODATKOV
Organizator skrbi za vse tehnične in varnostne mere, da bi zaščitil osebne podatke pred slučajnim ali nezakonitim uničenjem, izgubo ali spremembo, ter pred nepooblaščenim odkrivanjem in dostopom. Udeleženec se zaveda dejstva, da niti eden prenos podatkov preko interneta ali katere koli brezžične mreže, nima 100% zaščite. Organizator skrbi za razumne zaščitne mere, da bi zaščitil osebne podatke. Ne more pa zagotoviti zaščito katere koli informacije, ki je bila prenesena na družabna omrežja ali iz njih, ter tako ni odgovoren za delovanje tretjih oseb, ki takšne informacije prejmejo.

17. Člen: ZAUPNOST PODATKOV TRETJIH SPLETNIH STRANI
Ta pravila in pogoji uporabe se nanašajo izključno na uporabo in objavo informacij, katere Organizator zbira s strani Udeležencev na družabni mreži Huggies® Slovenia (Instagram). Ostale spletne strani, h katerim se lahko pristopi preko te spletne strani, imajo svoje izjave o zaupnosti in zbiranju podatkov, ter načinom njihove uporabe in objave. Organizator ne prevzema odgovornost za načine in pogoje dela tretjih strani.

18. Člen: OBJAVA DOBITNIKOV
Imena Dobitnikov nagrad, bodo objavljena na službenem profilu Instagram Organizatorja 21.12.2020 ob 12:00h.

19. Člen: MLADOLETNI UDELEŽENCI NAGRADNEGA NATEČAJA
Mladoletne osebe nimajo pravice sodelovati v Natečaju. V primeru, da se kljub vsem Pravilom mladoletna oseba prijavi za sodelovanje v Natečaju, ter se z naknadnim preverjanjem podatkov ugotovi, da ne izpolnjuje pogoje za sodelovanje v Natečaju (5. Člen Pravilnika), bo rezultat proglašen kot neveljaven, ter bo nagrada pripadla naslednjem, najboljše uvrščenem in polnoletnem Udeležencu.

20. Člen: DAVKI
Dobitnik nima obveznosti plačanja davka, obvez ali nadomestil, ki so direktno povezani z nagrado.

21. Člen: PRIMER SPORA
V primeru spora med Organizatorjem in Udeležencem Natečaja je pristojno sodišče v Zagrebu (Općinski sud u Zagrebu).

22. Člen: MOŽNOSTI PREKINITVE NATEČAJA
Organizator si pridržuje pravico, da prekine Natečaj, v primeru okoliščin za katere Organizator ni odgovoren. Okoliščine katere Organizator ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti v nekem primeru, Organizatorja osvobajajo od vseh možnih posledic in obveznosti do Udeleženca. Organizator ne prevzema nikakršno odgovornost zaradi tehničnih problemov ali napak pri vnosu podatkov in drugih razlogov, ki niso odvisni od Organizatorja. Udeleženec, ki sodeluje v Natečaju, sprejema vse pravice in obveznosti iz Pravilnika.

23. Člen: SPREMEMBE PRAVIL
Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil. O vseh spremembah bodo vsi Udeleženci obveščeni pravočasno v komentarju, kateri komunicira Natečaj na Instagram strani Stranke.